REERS

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Бијељина

25.09.2023.

Привредно друштво „МЕГА ДРВO“ д.о.о. Бијељина (удаљем тексту: подносилац захтјева) је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело захтјев за рјешавање спора од 10.08.2023. године против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње…

Обавјештење о одржавању формалне расправе – МЕГА ДРВО д.о.о. Бијељина (ћирилица)

Обавјештење о одржавању формалне расправе – МЕГА ДРВО д.о.о. Бијељина (латиница)

 

Copyright © 2024