REERS

Obavještenje o održavanju 111. redovne sjednice

16.04.2019.
Broj: 01-209-2/19
Datum: 16.04.2019. godine
Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
OBAVJEŠTENJE  ZA  JAVNOST
da će održati 111. redovnu sjednicu u ponedeljak, 22. aprila 2019. godine, sa početkom u 13.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7.
D N E V N I    R E D
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 110. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 15. aprila 2019. godine, u Trebinju.
2. Razmatranje Prijedloga Pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom.
3. Razmatranje Prijedloga Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji.
4. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Studena 2″, podnosioca Društva sa ograničenom odgovornošću “GM ENERGIJA“ Teslić.
5. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Vrbas 2“, podnosioca privredno društvo „HYDRO VRBAS“ d.o.o. Zvornik.
6. Razmatranje zahtjeva za produženja preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u kogenerativnom proizvodnom postrojenju na biomasu „FAGUS“, podnosioca privredno društvo „FAGUS“ d.o.o. Kotor Varoš.
Predsjednik
Vladislav Vladičić
Copyright © 2022