REERS

Obavještenje o održavanju 105. redovne sjednice

01.03.2019.

Broj: 01-123-2/19
Datum: 01.03.2019.

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 105. redovnu sjednicu u petak, 8. marta 2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 104. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 27. februara 2019. godine u Trebinju.

2. Razmatranje nacrta Pravilnika o izgradnji direktnog gasovoda.

3. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Dakić Dragoja iz Gradiške, protiv Mješovitog holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024