REERS

Nabavka usluge osiguranja (osiguranje radnika, imovine i opreme, te kombinovanog osiguranja putničkih motornih vozila RERS-a)

04.11.2020.

Konkurentski zahtjev za nabavku usluge osiguranja:

  • LOT – 1 Kolektivno osiguranje radnika Regulatorne komisije za 2021. godinu;
  • LOT – 2 Osiguranje opreme Regulatorne komisije za 2021. godinu;
  • LOT-3 Kombinovano osiguranje putničkih motornih vozila Regulatorne komisije za 2021. godinu;
  • LOT 4 – Osiguranje poslovne zgrade za 2021. godinu

Obavještenje o nabavci je objavljeno 28. oktobra 2020. na Portalu javnih nabavki BiH pod brojem 837-7-2-133-3-5/20.
Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki: 66000000-0 (finansijske i usluge osiguranja), 66512100-3 (usluge osiguranja od nesreća), 66000000-0 (finansijske i usluge osiguranja), 66515200-5 (usluge osiguranja imovine), 66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)

Odluka o dodjeli ugovora za Kolektivno osiguranje radnika Regulatorne komisije za 2021. godinu, broj: 01-417-36/20/I-141-104 

Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje opreme Regulatorne komisije za 2021. godinu, broj: 01-417-37/20/I-141-105

Odluka o dodjeli ugovora za kombinovano osiguranje putničkih motornih vozila Regulatorne komisije za 2021. godinu, broj: 01-417-38/20/I-141-106

Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje poslovne zgrade za 2021. godinu, broj: 01-417-39/20/I-141-107

Copyright © 2024