REERS

Nabavka usluge objavljivanja raznih pismena u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske

16.07.2020.

Konkurentskizahtjev za dostavljanje ponuda zanabavku uslugeobjavljivanja raznih pismena (obavještenja i sl.) u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske (crno-bijela štampa)

Obavještenje na Portalu javnih nabavki broj: 837-7-2-90-3-2/20

Ispravka obavještenja na Portalu javnih nabavki broj: 837-7-2-90-8-3/20

Odluka o  dodjeli ugovora za nabavku usluge objavljivanja raznih pismena (obavještenja i sl.) u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske

Copyright © 2024