REERS

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

08.03.2021.

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

Обавјештење о набавци: 837-7-1-19-3-2/21

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 09100000-0 (горива)

Одлука о додјели уговора број: 01-182-14/21/И-151-53

Copyright © 2024