REERS

Članovi

Predsjednik i četiri člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske su imenovani od strane Narodne skupštine, a na prijedlog Vlade Republike Srpske.

Predsjednik

Vladislav Vladičić
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
vvladicic@reers.ba

Članovi

Petar Munišić
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
pmunisic@reers.ba

Zoran Novaković
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
znovakovic@reers.ba

Radenko Komljenović
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
rkomljenovic@reers.ba

Slobodan Šaraba
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
ssaraba@reers.ba

Copyright © 2024