REERS

Нацрти докумената

Нацрти одлука

Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Информација уз Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији


Нацрти правилника

Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом


Нацрти дозвола

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка

 


 

 

Нацрт Упутства за утврђивање регулаторне накнаде

Нацрт Упутства за утврђивање регулаторне накнаде


Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом – Радно-консултативни материјал

Прилог 1 – Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог 2 – Преглед Правилника о извјештавању и „рокова“ у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања

Copyright © 2020