REERS

Nabavka usluge preventivnog fizičkog obezbjeđenja poslovne zgrade Regulatorne komisije

17.02.2020.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 66/16).

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda (.docx file)

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge preventivnog fizičkog obezbjeđenja poslovne zgrade

Copyright © 2024