REERS

Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske

11.08.2022.

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge objavljivanja raznih pismena (obavještenja i sl.) u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske (crno-bijela štampa)

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki: 79341000-6 (usluge oglašavanja)

Obavještenje o javnoj nabavci broj 837-7-2-99-3-3/22 je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 8. avgusta 2022. godine.

Odluka o dodjeli ugovora, broj 01-439-13/22/I-31-82

Copyright © 2024