REERS

Nabavka usluge održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem RERS-a pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja

02.09.2019.

Nabavka usluge održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem Regulatorne komisije putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja.

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki: 72267100-0

Odluka o dodjeli ugovora broj 01-317-13/19/I-112-117 od 14.11.2019. ponuđaču „M&I Systems“ d.o.o. Banja Luka

 

Copyright © 2024