REERS

Nabavka usluge održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem RERS-a pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja

15.09.2023.

Javna nabavka usluge održavanja aplikativnog i sistemskog softvera za elektronski sistem za upravljanje dokumentacijom putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki: 72267100-0

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: 837-4-2-107-20-1/23

Odluka o dodjeli ugovora broj 01-455-18/23/I-52-100

Copyright © 2024