REERS

Kontakt

ADRESA

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
ULICA KRALJICE JELENE ANŽUJSKE BR. 7
89 101 TREBINJE

ŽIRO RAČUN: 5550090026695723 kod Nove banke AD Banja Luka
JIB: 4401866200008

Radno vrijeme: 7:30 – 15:30 h

 

KONTAKT

Zajednički kontaktRERSregulator@reers.ba+387 59 272 400
FaksRERS +387 59 272 430
Sekretar Regulatorne komisije Aleksandar Jegdić ajegdic@reers.ba +387 59 272 400

 

ČLANOVI

PredsjednikVladislav Vladičićvvladicic@reers.ba +387 59 272 400
ČlanDr Mihajlo Travarmtravar@reers.ba +387 59 272 400
ČlanPetar Munišićpmunisic@reers.ba+387 59 272 400
ČlanZoran Novakovićznovakovic@reers.ba +387 59 272 400
ČlanRadenko Komljenovićrkomljenovic@reers.ba+387 59 272 400

 

SEKTORI

Šef sektora za licence i tehničke posloveNebojša Sušićnsusic@reers.ba+387 59 272 411
Šef sektora za tarife i tržišteNada Ćeranićnceranic@reers.ba +387 59 272 417
Šef pravnog sektoraMilan Kovačinamkovacina@reers.ba+387 59 272 408
Šef sektora za finansijske i administrativne posloveDr Velinka Tomićvtomic@reers.ba+387 59 272 415
Kontaktirajte nas

    Copyright © 2023