REERS

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge restorana za potrebe Regulatorne komisije u 2023. godini

25.05.2023.

Javni poziv broj 01-50-2/23

Vrsta postupka:
Procedura javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o nabavci usluga iz Aneksa 2 ZJN

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki:
55310000-6 (usluge posluživanja u restoranima)

Copyright © 2024