REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije u MSE “Dijamant“

28.07.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 23. jula 2020. godine primila zahtjev privrednog društva „Solar 1“ d.o.o. Bileća za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani “Dijamant“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije u MSE Dijamant ĆIR

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije u MSE Dijamant LAT

Copyright © 2022