REERS

Balkanski savjetodavni forum

08.10.2019.

Balkanski savjetodavni forum

Godišnji sastanak

30. septembar – 1. oktobar 2019.

Predsjednik Regulatorne komisije, g. Vladislav Vladičić

Godišnji sastanak Balkanskog savjetodavnog foruma održan je 30. septembra i 1. oktobra 2019. godine u Plovdivu, u Bugarskoj.

Balkanski savjetodavni forum uspostavljen je potpisivanjem Sporazuma o osnivanju stalnog Savjetodavnog foruma regulatornih tijela Balkana u Solunu, u Grčkoj, 29. septembra 2018. godine od strane Regulatorne komisije za energiju i vodu Bugarske, Regulatorne komisije za energiju Republike Grčke, Agencije za energetiku Republike Srbije, Regulatorne komisije za energiju Republike Sjeverne Makedonije i Regulatorne agencije za energiju Crne Gore. Samim Forumom u operativnom smislu rukovodi predsjednik i njegov zamjenik koji se biraju po principu rotacije iz svih regulatornih tijela, potpisinica sporazuma, i traje godinu dana.

Na godišnjem sastanku u Plovdivu, pored dosadašnjih članica, prisustvovala je i delegacija Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske koju su činili: Vladislav Vladičić, predsjednik, Brano Tokvanović, član Komisije i Aleksandar Jegdić, sekretar. Na sastataku je prezentovana prijava Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za pridruživanje Forumu. Pored Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, svoje prijave za pridruživanje uputili su i Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH, Regulatorna komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorno tijelo za energiju Albanije.

Na ovom Forumu su razmatrana pitanja internog karaktera i načini donošenja odluka od strane Foruma, kao i izvještaji radne grupe za nadziranje regionalnih veleprodajnih tržišta električne energije te pitanje koje se tiče stvaranja regionalnog tržišta gasa.

Svakako, jedno od centralnih pitanja o kome je Forum odlučivao odnosilo se na dostavljene prijave za pridruživanje. Ovom prilikom je doneseno i potpisano rješenje od strane dosadašnjih članica kojim se podržava i daje saglasnost navedenim regulatornim tijelima za pridruživanje Forumu.

Nakon toga, uslijedilo je svečano potpisivanje Sporazuma za pristup Regulatornog tijela za energiju Albanije, Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i Državne reuglatorne komisije za električnu energiju BiH Forumu.

Takođe, odlučeno je da Regulatorna komisija za energiju Grčke predsjedava ovim Forumom u narednih godina dana, dok će Regulatorna komisija za energiju Republike Sjeverne Makedonije biti u funkciji potpredsjednika.

Razlog uspostavljanja Balkanskog savjetodavnog foruma je da se stvori platforma za razmjenu informacija, gledišta, iskustava i podrške među zemljama potpisnicama u pogledu zajedničkih ciljeva na putu regulacije tržišta energije na ovom području. Regulatorna tijela koja su potpisnice Balkanskog savjetodavnog foruma su izrazila svoj generalan stav da će multilateralni dijalog, koji je proistekao potpisivanjem sporazuma o saradnji, omogućiti strukturisenje važnih pitanja i zajedničkih rješenja od strane regulatornih tijela na Balkanu.

Copyright © 2024