REERS

Балкански савјетодавни форум

08.10.2019.

Балкански савјетодавни форум

Годишњи састанак

30. септембар – 1. октобар 2019.

Предсједник Регулаторне комисије, г. Владислав Владичић

Годишњи састанак Балканског савјетодавног форума одржан је 30. септембра и 1. октобра 2019. године у Пловдиву, у Бугарској.

Балкански савјетодавни форум успостављен је потписивањем Споразума о оснивању сталног Савјетодавног форума регулаторних тијела Балкана у Солуну, у Грчкој, 29. септембра 2018. године од стране Регулаторне комисије за енергију и воду Бугарске, Регулаторне комисије за енергију Републике Грчке, Агенције за енергетику Републике Србије, Регулаторне комисије за енергију Републике Сјеверне Македоније и Регулаторне агенције за енергију Црне Горе. Самим Форумом у оперативном смислу руководи предсједник и његов замјеник који се бирају по принципу ротације из свих регулаторних тијела, потписиница споразума, и траје годину дана.

На годишњем састанку у Пловдиву, поред досадашњих чланица, присуствовала је и делегација Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске коју су чинили: Владислав Владичић, предсједник, Брано Токвановић, члан Комисије и Александар Јегдић, секретар. На састатаку је презентована пријава Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за придруживање Форуму. Поред Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, своје пријаве за придруживање упутили су и Државна регулаторна комисија за електричну енергију БиХ, Регулаторна комисије за енергију у Федерацији БиХ и Регулаторно тијело за енергију Албаније.

На овом Форуму су разматрана питања интерног карактера и начини доношења одлука од стране Форума, као и извјештаји радне групе за надзирање регионалних велепродајних тржишта електричне енергије те питање које се тиче стварања регионалног тржишта гаса.

Свакако, једно од централних питања о коме је Форум одлучивао односило се на достављене пријаве за придруживање. Овом приликом је донесено и потписано рјешење од стране досадашњих чланица којим се подржава и даје сагласност наведеним регулаторним тијелима за придруживање Форуму.

Након тога, услиједило је свечано потписивање Споразума за приступ Регулаторног тијела за енергију Албаније, Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и Државне реуглаторне комисије за електричну енергију БиХ Форуму.

Такође, одлучено је да Регулаторна комисија за енергију Грчке предсједава овим Форумом у наредних година дана, док ће Регулаторна комисија за енергију Републике Сјеверне Македоније бити у функцији потпредсједника.

Разлог успостављања Балканског савјетодавног форума је да се створи платформа за размјену информација, гледишта, искустава и подршке међу земљама потписницама у погледу заједничких циљева на путу регулације тржишта енергије на овом подручју. Регулаторна тијела која су потписнице Балканског савјетодавног форума су изразила свој генералан став да ће мултилатерални дијалог, који је проистекао потписивањем споразума о сарадњи, омогућити структурисење важних питања и заједничких рјешења од стране регулаторних тијела на Балкану.

Copyright © 2024