REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 167. редовне сједнице

21.01.2021.
1

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Луг 1“, „Луг 2“, „Луг 3“, „Луг 4“, „Луг 5“, „Луг 6“, „Луг 7“, „Луг 8“, „Луг 9“ и „Луг 10“

15.01.2021.
2

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

13.01.2021.
3

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „ХС 1“, „ХС 2“, „ХС 3“, „ХС 4“, „ХС 5“, „ХС 6“, „ХС 7“, „ХС 8“, „ХС 9“ и „ХС 10“

12.01.2021.
4

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „Братач 1“, „Братач 2“, „Братач 3“, „Братач 4“, „Братач 5“, „Братач 6“, „Братач 7“, „Братач 8“, „Братач 9“ и „Братач 10″“

12.01.2021.
5

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Језеро 1“, МСЕ „Језеро 2“, МСЕ „Језеро 3“,МСЕ „Језеро 4“, МСЕ „Језеро 5“, МСЕ „Језеро 6“, МСЕ „Језеро 7″ и МСЕ“Језеро 8“

30.12.2020.
6

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

30.12.2020.
7

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ранко Ивановић, Лакташи

29.12.2020.
8

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 2“

29.12.2020.
9

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ „Зрак 5“

29.12.2020.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

30.12.2020.
1

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Медош“

30.12.2020.
2

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Стјепић“

30.12.2020.
3

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Ламинци 1“

30.12.2020.
4

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Зрак 5“

30.12.2020.
5

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 4“

30.12.2020.
6

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 3“

30.12.2020.
7

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 2“

30.12.2020.
8

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 1“

30.12.2020.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Сунце 4“

30.12.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021