REERS

Обавјештења

 Обавјештење о поднесеном захтјеву за измјену сертификата за производно постројење – МХЕ „До“

16.02.2024.
1

Обавјештење о одржавању 89. редовне сједнице

16.02.2024.
2

Обавјештење о рјешавању спора – Ђукић Родољуб, Бијељина

14.02.2024.
3

Обавјештење о одржавању 88. редовне сједнице

06.02.2024.
4

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – „Торине 1“-„Торине 10“

05.02.2024.
5

Обавјештење о рјешавању спора – Мирослав Петровић, Козлук, Зворник

01.02.2024.
6

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „Plant Energy Trade“ д.о.о. Рогатица

01.02.2024.
7

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Пандуревић 1“- „Пандуревић 2“, „Пандуревић 3“ – „Пандуревић 8“

01.02.2024.
8

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „Т-Солар“ д.о.о. Билећа

01.02.2024.
9

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „МП ПАНДУРЕВИЋ“ д.о.о. Модрича

31.01.2024.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ГАС-РЕС“ д.о.о. Бања Лука

15.02.2024.
1

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 8“

15.02.2024.
2

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 7“

15.02.2024.
3

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 6“

15.02.2024.
4

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 5“

15.02.2024.
5

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 4“

15.02.2024.
6

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 3“

14.02.2024.
7

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 2“

14.02.2024.
8

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пандуревић 1“

14.02.2024.
9

Закључак о рјешавању спора – Ђукић Родољуб, Бијељина

14.02.2024.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2024