REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора: Гагула Фрањо, Бања Лука

26.03.2020.
1

Закључак о рјешавању спора – „Marinković commerce“ д.о.о. Бања Лука

26.03.2020.
2

Закључак о рјешавању спора – Ђаковић Славица, Прњавор

26.03.2020.
3

Закључак о рјешавању спора – Полић Бранко, Бања Лука

26.03.2020.
4

Закључак о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука

26.03.2020.
5

Закључак о рјешавању спора – „МИБ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Рогатица

26.03.2020.
6

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Клобучарица“

26.03.2020.
7

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

19.03.2020.
8

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Клобучарица“

17.03.2020.
9

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

16.03.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020