REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња“

04.10.2022.
1

Обавјештење о одржавању 52. редовне сједнице

30.09.2022.
2

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије – МСЕ „Геонова 3“ и „Луг 9“

30.09.2022.
3

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.
4

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

23.09.2022.
5

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“

16.09.2022.
6

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

16.09.2022.
7

Обавјештење о рјешавању спора – „СИГНУМ“ д.о.о. Бијељина

09.09.2022.
8

Обавјештење о одржавању 49. редовне сједнице

09.09.2022.
9

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – “TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

09.09.2022.
10

Одлуке и закључци

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.
1

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „ОТЕША Б-0-2“

23.09.2022.
2

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „БК 2“

23.09.2022.
3

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

23.09.2022.
4

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Подивич“

23.09.2022.
5

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ДЕЛАСО“ д.о.о. Теслић

23.09.2022.
6

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Дуб“

22.09.2022.
7

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „До“

22.09.2022.
8

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Бистрица Б-5а“

22.09.2022.
9

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – Биогасна електрана „Buffalo Energy Gold – MG“

22.09.2022.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2022