REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.
1

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Hidraulika flex 1“ и МСЕ „Hidraulika flex 2“

14.09.2021.
2

Обавјештење о одржавању 14. редовне сједнице

10.09.2021.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Панџа Петар, Бања Лука

06.09.2021.
4

Обавјештење о одржавању 13. редовне сједнице

03.09.2021.
5

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „Х.Г.Е. д.о.о. Бања Лука“

31.08.2021.
6

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Језеро 1“, „Језеро 2“, „Језеро 3“ и „Језеро4“

27.08.2021.
7

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мадра 3“ и МСЕ „Мадра 4“

27.08.2021.
8

Обавјештење о одржавању 12. редовне сједнице

27.08.2021.
9

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „ХТ Solar 1“ и „ХТ Solar 2“

27.08.2021.
10

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.
1

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 8“

20.09.2021.
2

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 7“

20.09.2021.
3

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Језеро 6“

20.09.2021.
4

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 5“

20.09.2021.
5

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај у производном постројењу – МСЕ „Текстил Дијана“

20.09.2021.
6

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Солар 4“

20.09.2021.
7

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Х.Г.Е.“ д.о.о. Бања Лука

17.09.2021.
8

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Језеро 8“

10.09.2021.
9

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Језеро 7“

10.09.2021.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021