REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Јовановић Вељко, Градишка

23.10.2020.
1

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

23.10.2020.
2

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „SEECO 1“, МСЕ „SEECO 2“ и МСЕ „SEECO 3“

23.10.2020.
3

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Будисавље 2“

19.10.2020.
4

Обавјештење о одржавању 157. редовне сједнице

16.10.2020.
5

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

12.10.2020.
6

Обавјештење о одржавању 156. редовне сједнице

09.10.2020.
7

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одоборење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „Дијамант 2“ и МСЕ „Дијамант 3“

06.10.2020.
8

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „SEЕCO 1“, МСЕ „SEЕCO 2“ и МСЕ „SEЕCO 3“

06.10.2020.
9

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

06.10.2020.
10

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Јовановић Вељко, Градишка

23.10.2020.
1

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 3“

23.10.2020.
2

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 2“

23.10.2020.
3

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 1“

23.10.2020.
4

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

23.10.2020.
5

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Дијамант 2“

23.10.2020.
6

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Дијамант 3“

23.10.2020.
7

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

23.10.2020.
8

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

16.10.2020.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

15.10.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020