REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 69. редовне сједнице

26.05.2023.
1

Обавјештење о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка

22.05.2023.
2

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „ДУГА КОМЕРЦ“ д.о.о. Соколац

22.05.2023.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Вучић, Бања Лука

22.05.2023.
4

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ

19.05.2023.
5

Обавјештење о одржавању 68. редовне сједнице

12.05.2023.
6

Обавјештење о рјешавању спора – Здравко Крнетић, Залужани

27.04.2023.
7

Обавјештење о рјешавању спора – Саша Марјановић, Бања Лука

27.04.2023.
8

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „До“

25.04.2023.
9

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Батковићи 7“ и МСЕ „Озон 1“

19.04.2023.
10

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка

22.05.2023.
1

Закључак о одржавању формалне расправе – „ДУГА КОМЕРЦ“ д.о.о. Соколац

22.05.2023.
2

Закључак о рјешавању спора – Драган Вучић, Бања Лука

22.05.2023.
3

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Клобучарица“

22.05.2023.
4

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Чемерно“

22.05.2023.
5

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Батковићи 7“

19.05.2023.
6

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Озон 1“

19.05.2023.
7

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ

19.05.2023.
8

Закључак о рјешавању спора – Здравко Крнетић, Залужани

27.04.2023.
9

Закључак о рјешавању спора – Саша Марјановић, Бања Лука

27.04.2023.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023