REERS

Nabavka računarske opreme putem konkurentskog zahtjeva

22.10.2019.

Nabavka računarske opreme putem konkurentskog zahtjeva

Oznaka iz Jedinstvenog registra javnih nabavki: 30200000-1

Obavještenje broj 837-7-1-148-3-3/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki 22.10.2019. u 13:18 časova.

Odluka o dodjeli ugovora broj 01-365-15/19/I-112-115 od 14.11.2019.

Copyright © 2022