REERS

Обавјештење о рјешавању спора -Драгица Ожеговић, Бања Лука

13.10.2023.

На 77. редовној сједници, одржаној 12. октобра 2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Драгице Ожеговић из Бање Лике од 07.08.203. године, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора -Драгица Ожеговић, Бања Лука (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора -Драгица Ожеговић, Бања Лука (ћирилица)

Copyright © 2024