REERS

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Tarifnog sistema i upućivanju na javno razmatranje

13.11.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da je na 55. redovnoj sjednici, održanoj 10. novembra 2022. godine, utvrdila Nacrt tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže i uputila ga na javno razmatranje…

Obavještenje, Nacrt tarifnog sistema, javno razmatranje (ćirilica)

Obavještenje, Nacrt tarifnog sistema, javno razmatranje (latinica)

Copyright © 2024