REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Бијељина

25.09.2023.
1

Обавјештење о рјешавању спора – Цвијић Милорад, Градишка

25.09.2023.
2

Обавјештење о рјешавању спора – Белма Селман, Бања Лука

25.09.2023.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Јово Благојевић, Бања Лука

25.09.2023.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Мирослав Јањић, Касиндо

25.09.2023.
5

Обавјештење о рјешавању спора – Дренка Булић, Бања Лука

25.09.2023.
6

Обавјештење о јавном разматрању – План развоја транспортног система природног гаса за период 2024-2033. године – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

22.09.2023.
7

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата – МСЕ „Озон 2“

22.09.2023.
8

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

22.09.2023.
9

Обавјештење о одржавању 76. редовне сједнице

15.09.2023.
10

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању формалне расправе – „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Бијељина

25.09.2023.
1

Закључак о рјешавању спора – Цвијић Милорад, Градишка

25.09.2023.
2

Закључак о рјешавању спора – Белма Селман, Бања Лука

25.09.2023.
3

Закључак о рјешавању спора – Јово Благојевић, Бања Лука

25.09.2023.
4

Закључак о рјешавању спора – Мирослав Јањић, Касиндо

25.09.2023.
5

Закључак о рјешавању спора – Дренка Булић, Бања Лука

25.09.2023.
6

Закључак о јавном разматрању – План развоја транспортног система природног гаса за период 2024. – 2033. године

22.09.2023.
7

 Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије -“ МП ПАНДУРЕВИЋ“ Модрича

22.09.2023.
8

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

22.09.2023.
9

Рјешење за отварање налога у Регистру гаранција о поријеклу електричне енергије – „Еnergy Financing Team“ д.о.о. Билећа

22.09.2023.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023