REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 65. редовне сједнице

24.03.2023.
1

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „Buffalo Energy GOLD-MG“

20.03.2023.
2

Обавјештење о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.
4

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.
5

Обавјештење о одржавању 64. редовне сједнице

03.03.2023.
6

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

02.03.2023.
7

Саопштење за власнике објеката (кућа и викендица) који се периодично користе и који су прикључени на 0,4 kv напонски ниво

28.02.2023.
8

Саопштење за јавност о могућностима промјене тарифне групе из категорије остале потрошње

28.02.2023.
9

Обавјештење о одржавању 1. ванредне сједнице

28.02.2023.
10

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.
1

Закључак о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.
2

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

10.03.2023.
3

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Грабовичка ријека“

10.03.2023.
4

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.
5

Рјешење о измјени рјешења о давању сагласности на Цјеновник нестандардних услуга ОДС-ова

28.02.2023.
6

 Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

21.02.2023.
7

Закључак о рјешавању спора -Милица Вукић, Бијељина

20.02.2023.
8

Закључак о одржавању формалне расправе – „Некретнине Котур“ д.о.о. Козарска Дубица

20.02.2023.
9

Закључак о рјешавању спора – Светлана Маринковић, Бијељина

20.02.2023.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023