REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Пађени 3“

02.12.2022.
1

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ХЕВ“ а.д. Мркоњић Град

30.11.2022.
2

Обавјештење о утвђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „GREEN ENERGY“ д.о.о.

30.11.2022.
3

Обавјештење о одлагању 57. редовне сједнице

25.11.2022.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Бојана Арсенић, Бања Лука

24.11.2022.
5

Обавјештење о рјешавању спора – Копрен Драго, Бања Лука

24.11.2022.
6

Обавјештење о рјешавању спора – Пејашиновић Гојко, Нова Топола

24.11.2022.
7

Обавјештење о одржавању 57. редовне сједнице

23.11.2022.
8

Обавјештење о утврђивању Нацрта Тарифног система и упућивању на јавно разматрање

13.11.2022.
9

Обавјештење о усвајању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања ел. енергијом, и упућивању на јавно разматрање

13.11.2022.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

02.12.2022.
1

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Бијељина – Гас“ д.о.о. Бијељина

01.12.2022.
2

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ХЕВ“ а.д. Мркоњић Град

30.11.2022.
3

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „GREEN ENERGY“д.о.о.

30.11.2022.
4

Закључак о рјешавању спора – Бојана Арсенић, Бања Лука

24.11.2022.
5

Закључак о рјешавању спора – Копрен Драго, Бања Лука

24.11.2022.
6

Закључак о рјешавању спора – Пејашиновић Гојко, Нова Топола

24.11.2022.
7

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 4“

18.11.2022.
8

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 3“

18.11.2022.
9

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 2“

18.11.2022.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2022