REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 134. редовне сједнице

17.01.2020.
1

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „БК 2“

16.01.2020.
2

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Билећа 1“, МСЕ „Билећа 2“, МСЕ „Билећа 3“ и МСЕ „Билећа 4“

30.12.2019.
3

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

30.12.2019.
4

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Солар 4“

30.12.2019.
5

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – СЕ „Билећа 1“, СЕ „Билећа 2“, СЕ „Билећа 3“ и СЕ „Билећа 4“

25.12.2019.
6

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Солар 4“

25.12.2019.
7

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 3“

25.12.2019.
8

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 4“

25.12.2019.
9

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 2“

25.12.2019.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије –  МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

21.01.2020.
1

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

21.01.2020.
2

Рјешење о издавању дозволе за дистрибуцију ел. енергије – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

21.01.2020.
3

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 2“

31.12.2019.
4

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 3“

31.12.2019.
5

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 1“

31.12.2019.
6

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Билећа 4“

31.12.2019.
7

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 4“

31.12.2019.
8

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 3“

31.12.2019.
9

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 2“

31.12.2019.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020