REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 118. редовне сједнице

17.07.2019.
1

Обавјештење о одржавању формалне расправе – Благојевић Радован, Бања Лука

16.07.2019.
2

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕФТ Солар“

16.07.2019.
3

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина

15.07.2019.
4

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног гаса и Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

12.07.2019.
5

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Електро – Добој – Теслић“

05.07.2019.
6

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу – МХЕ „Миљацка“

05.07.2019.
7

Обавјештење о одржавању 117. редовне сједнице

05.07.2019.
8

Обавјештење о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука

04.07.2019.
9

Обавјештење о одржавању 116. редовне сједнице

28.06.2019.
10

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању формалне расправе – Благојевић Радован, Бања Лука

16.07.2019.
1

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина

15.07.2019.
2

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Електро Добој – Теслић“

15.07.2019.
3

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

12.07.2019.
4

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивног система природнoг гаса – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

12.07.2019.
5

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај – МХЕ Главица

08.07.2019.
6

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за изградњу МХЕ „Миљацка“

05.07.2019.
7

Закључак о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука

04.07.2019.
8

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 1“

20.06.2019.
9

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – МСЕ „Бесједа 2“

20.06.2019.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2019