Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Енергана" д.о.о. Требиње

Постављено у

17.07.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење...

Обавјештење о одржавању 88. редовне сједнице

Постављено у

25.07.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 88. редовну сједницу у сриједу...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата - МСЕ "Електро Добој - Теслић", МХ "ЕРС" ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у

10.07.2014.
Одбацује се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата - МХЕ "Пакленица", МХ "ЕРС" ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у

10.07.2014.
Одбацује се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. ен. из обновљивих извора у МХЕ "Грабовичка ријека"

Постављено у

10.07.2014.
Подносиоцу захтјева, Друштву за производњу електричне енергије “Е-промет“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се право...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - „S-Sistems'' из Бијељине

Постављено у

11.07.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - „S-Sistems'' из Бијељине

Постављено у

10.07.2014.
Спор покренут захтјевом Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге „S-Sistems'' из Бијељине...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Матијашевић Драгиша из Бања Луке

Постављено у

10.07.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Матијашевић Драгиша из Бања Луке

Постављено у

10.07.2014.
Спор покренут захтјевом Матијашевић Драгише из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавању спора - „MLINPROMEX“ д.о.о. Приједор

Постављено у

10.07.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје обавјештење за јавност о одржавању формалне расправе...

Syndicate content