REERS

Обавјештења

Обавјештење о јавном разматрању – План развоја транспортног система природног гаса за период 2024-2033. године – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

22.09.2023.
1

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата – МСЕ „Озон 2“

22.09.2023.
2

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

22.09.2023.
3

Обавјештење о одржавању 76. редовне сједнице

15.09.2023.
4

Обавјештење о утврђеном нацрту Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора

05.09.2023.
5

Обавјештење о рјешавању спора – Томић Ненад, Бијељина

01.09.2023.
6

Обавјештење о рјешавању спора – Тамара Регодић Станковић, Бања Лука

01.09.2023.
7

Обавјештење о рјешавању спора – „Терзић“ д.о.о. Пале

01.09.2023.
8

Обавјештење о рјешавању спора – Стојанка Манојловић, Добој

01.09.2023.
9

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Trading Energy Cluster“ д.о.о.

01.09.2023.
10

Одлуке и закључци

Закључак о јавном разматрању – План развоја транспортног система природног гаса за период 2024. – 2033. године

22.09.2023.
1

 Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије -“ МП ПАНДУРЕВИЋ“ Модрича

22.09.2023.
2

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

22.09.2023.
3

Рјешење за отварање налога у Регистру гаранција о поријеклу електричне енергије – „Еnergy Financing Team“ д.о.о. Билећа

22.09.2023.
4

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

22.09.2023.
5

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора

05.09.2023.
6

Закључак о рјешавању спора – Томић Ненад, Бијељина

01.09.2023.
7

Закључак о рјешавању спора – Тамара Регодић Станковић, Бања Лука

01.09.2023.
8

Закључак о рјешавању спора – „Терзић“ д.о.о. Пале

01.09.2023.
9

Закључак о рјешавању спора – Стојанка Манојловић, Добој

01.09.2023.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023