REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „М ФАРМ“ д.о.о.

26.01.2023.
1

Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја

19.01.2023.
2

Рјешење о предузимању мјера, број 01-20-1/23/Р-61-3

18.01.2023.
3

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МФЕ „Браварија Пиле“

18.01.2023.
4

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Јована“

18.01.2023.
5

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСФЕ „Петрово 2“

29.12.2022.
6

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСФЕ „Петрово 1“

29.12.2022.
7

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

29.12.2022.
8

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МСЕ „Пађени 3“

28.12.2022.
9

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕЛИНГ МХЕ“ Теслић

28.12.2022.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023