Skip to Content

Обавјештење о утврђивању нацрта Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Постављено у

17.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 89. редовној сједници одржаној 28.08.2014. године утврдила нацрт...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Постављено у

28.08.2014.
Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом упућује се на јавне расправе...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене снабдјевача

Постављено у

10.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о утврђивању Нацрта Правилника...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Алија Велагић, Јања

Постављено у

10.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Алија Велагић, Јања

Постављено у

10.09.2014.
Спор покренут захтјевом Велагић Алије из Јање, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Соларна електрана "Солар 3"

Постављено у

10.09.2014.
Подносиоцу захтјева, Програмирање-енергетика "Titanium Power" д.о.о. Козарска Дубица, одобрава се право...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Соларна електрана "Солар 2"

Постављено у

10.09.2014.
Подносиоцу захтјева, Програмирање-енергетика "Titanium Power" д.о.о. Козарска Дубица, одобрава се...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу МХЕ "Запеће"

Постављено у

10.09.2014.
Подносиоцу захтјева "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу МХЕ „Запеће“ на ријеци Угар

Постављено у

11.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 90. редовној сједници...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за МСЕ "Woll"

Постављено у

11.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање...

Syndicate content