Skip to Content

Обавјештење за јавност о утврђивању нацрта правилника и одржавању општих расправа

Постављено у

14.04.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 82. редовној сједници одржаној 10.04.2014...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом

Постављено у

10.04.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о тарифној методологији и тарифном...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса

Постављено у

10.04.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о тарифној методологији и...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем

Постављено у

10.04.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о методологији за обрачунавање...

Обавјештење за јавност - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ „Јабушница С-Ј-3“

Постављено у

14.04.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 82. редовној сједници одржаној 10.04.2014, утврдила Нацрт...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ "Јабушница С-Ј-3"

Постављено у

10.04.2014.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Јабушница С-Ј-3" по захтјеву подносиоца "HYDROENERGY" д.о.о...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Иломска"

Постављено у

10.04.2014.
Подносиоцу захтјева “Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ "BLC"

Постављено у

10.04.2014.
Подносиоцу захтјева, Висока школа ''Banja Luka College'' д.о.о. Бања Лука, одобрава се право на подстицај...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Велика Јасеница"

Постављено у

10.04.2014.
Подносиоцу захтјева, “Мега електрик“ Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Бања Лука, одобрава...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у СЕ "Неутрон 1"

Постављено у

10.04.2014.
Подносиоцу захтјева, "Неутрон" д.о.о. Бијељина, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан...

Syndicate content