Skip to Content

Обавјештење о о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења МСЕ "MADRA 1" и МСЕ "MADRA 2"

Постављено у

29.10.2014.
MADRA" друштво са ограниченом одговорношћу Челинац поднијело је дана 09.09.2014. године...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ "TESLA 1" и МСЕ "TESLA 2"

Постављено у

29.10.2014.
Друштво с ограниченом одговорношћу "TESLA" за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Новаковићи"

Постављено у

28.10.2014.
"ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука, поднијело је дана 01.09.2014. године...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производном постројењу Соларна-фотонапонска електрана "Турменти 3"

Постављено у

16.10.2014.
Подносиоцу захтјева, "Енергана" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај за електричну...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производном постројењу ХЕ „Месићи Нова“

Постављено у

16.10.2014.
Подносиоцу захтјева, Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производном постројењу Соларна-фотонапонска електрана "Турменти 4"

Постављено у

16.10.2014.
Подносиоцу захтјева, "Енергана" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај за електричну...

Рјешење: Симић Горан из Зворника

Постављено у

16.10.2014.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Симић Горана из Зворника од 01.07.2014. године, којим се оспорава обрачун...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грбић Светозар из Бања Луке

Постављено у

16.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грбић Светозар из Бања Луке

Постављено у

16.10.2014.
Спор покренут захтјевом Грбић Светозара из Бања Луке, Рекавице бб, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д..

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „Фотонапонска соларна електрана 37 kWp”

Постављено у

20.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева...

Syndicate content