REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 126. редовне сједнице

08.11.2019.
1

Обавјештење о рјешавању спора – Пастир Драган, Бања Лука

30.10.2019.
2

Обавјештење о рјешавању спора – Стојнић Мирко, Бања Лука

30.10.2019.
3

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

29.10.2019.
4

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији

28.10.2019.
5

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука

25.10.2019.
6

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Тркља 1“ и МСЕ „Тркља 2“

21.10.2019.
7

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

21.10.2019.
8

Обавјештење о одржавању 125. редовне сједнице

18.10.2019.
9

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Котор Варош“

18.10.2019.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

15.11.2019.
1

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Пастир Драган, Бања Лука

30.10.2019.
2

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Стојнић Мирко, Бања Лука

30.10.2019.
3

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Сунце 1“

29.10.2019.
4

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

29.10.2019.
5

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

29.10.2019.
6

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Котор Варош“

29.10.2019.
7

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тркља 2“

29.10.2019.
8

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тркља 1“

29.10.2019.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Павићевић 2“

29.10.2019.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2019