Skip to Content

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

Постављено у

16.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 101. реодвну сједницу у уторак, 22. јануара 2019. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ "Миљацка"

Постављено у

03.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије у МХЕ "Крупац"

Постављено у

03.01.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о покретању поступка измјена дозволе за управљање системом за транспорт природног гаса и дозвола за транспорта природног гаса

Постављено у

26.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 99. редовној сједници, одржаној 26.12.2018. године, у Требињу, донијела Закључак...

Закључак о покретању поступка измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса

Постављено у

26.12.2018.
Покреће се поступaк измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса, у погледу периода важења, и то сљедећих дозвола...

Закључак о исправци рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Главица"

Постављено у

26.12.2018.
У образложењу Рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Главица" број...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у ХЕ "Богатићи Нова"

Постављено у

27.12.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично Предузеће а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај за МСЕ „Сунце 2“

Постављено у

27.12.2018.
Обуставља се поступак по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца...

Одлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

09.11.2018.
Овом одлуком утврђујe се висина јединичне накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у складу са...

Обавјештење о одржавању 100. редовне сједнице

Постављено у

21.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 100. редовну сједницу у четвртак, 27. децембра 2018. године...

Syndicate content