Skip to Content

Oбавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе и сертификата - "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

19.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима за издавање дозволе и сертификата...

Обавјештење о одржавању 99. редовне сједнице

Постављено у

19.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност da ће одржати 99. редовну сједницу...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије - Соларна фотонапонска електрана "Подграб 1"

Постављено у

17.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање...

Обавјештење о одржавању 98. редовне сједнице

Постављено у

17.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 98. редовну сједницу...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Дервента 1"

Постављено у

12.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај...

Обавјештење о пријему комплетнoг захтјева за одобрење права на подстицај - "Соларна енергија - Мартић"

Постављено у

11.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај - "Мадра" д.о.о. Челинац

Постављено у

11.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - "AUTO-MOTO TRADE" д.о.о. Братунац

Постављено у

04.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - " AUTO-MOTO TRADE" д.о.о. Братунац

Постављено у
05.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом, МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

04.12.2014.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, по захтјеву..

Syndicate content