Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "Иломска"

Постављено у

25.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 20. фебруара 2015. године од привредног друштва „Елинг МХЕ“ д.о.о. из Теслића запримила захтјев...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "ТРИВАС"

Постављено у

23.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 18. фебруара 2015. године од подносиоца Месна индустрија „МИ-ТРИВАС“ д.о.о., Прњавор...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МСЕ "Новаковић"

Постављено у

23.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 16. фебруара 2015. године од привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. из Бања Луке запримила захтјев ...

Обавјештење о одржавању 102. редовне сједнице

Постављено у

20.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 102. редновну сједницу...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за производно постројење - МСЕ "DŽUNGLA"

Постављено у

19.02.2015.
"DŽUNGLA" д.о.о. Добој поднијело је дана 08.12.2014. године Регулаторној комисији...

Закључак о прекидању поступка издавања Сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

12.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 101. редовној сједници одржаној 12. фебруара 2015. године...

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње ел. енергије - МХE "Иломска"

Постављено у

12.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 101. редовној сједници одржаној 12. фебруара 2015. године...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере,

Постављено у
12.02.2015.
Налаже се привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича, кориснику...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

Постављено у

12.02.2015. 
Налаже се привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама правилника о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију

Постављено у

12.02.2015.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 101. редовној сједници одржаној 12.02.2015. године донијела је...

Syndicate content