Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за складиштење нафте и деривата нафте - А.Д. "Рафинерија уља Модрича"

Постављено у

27.11.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године у Требињу, утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте по захтјеву подносиоца Акционарског друштва за производњу, прераду и промет деривата нафте "Рафинерија уља Модрича“ Модрича...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за складиштење нафте и деривата нафте - А.Д. "Рафинерија уља Модрича"

Постављено у

26.11.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године у Требињу...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "HERTEX"

Постављено у

27.11.2015.
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге "HERTEX" Модрича поднијело је дана 10.09.2015. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "HERTEX", Општина Модрича...

Обавјештење о одржавању 118. редовне сједнице

Постављено у

18.11.2015. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 118. редовну сједницу у четвртак, 26. новембра 2015. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за складиштење нафте и деривата нафте - "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича

Постављено у

18.11.2015.
Привредно друштво "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича поднијелo je 26.10.2015. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - СФЕ "Подроманија"

Постављено у

16.11.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 26. октобра 2015. године запримила захтјев за издавање прелиминарног права на подстицај у виду премије за електричну енергију произведену за властите потребе од подносиоца захтјева „Столарија Подроманија“ д.о.о...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - СФЕ "Подроманија 2", "Подроманија 3" и "Подроманија 4"

Постављено у

11.11.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 26. октобра 2015. године запримила захтјеве за издавање прелиминарног права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени од подносиоца захтјева „Столарија Подроманија“ д.о.о...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постојења - СФЕ "Турменти 1" и "Турменти 2"

Постављено у

13.11.2015.
Привредно друштво "ЕНЕРГАНА" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње поднијело је дана 15.10.2015. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Соларну фотонапонску електрану "Турменти 1" и Соларну фотонапонску електрану "Турменти 2"...

Рјешење о одбијању захтјева за стицање статуса умјешача - Општина Кнежево

Постављено у

04.11.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 117. редовној сједници, одржаној 04. новембра 2015. године...

Закључак о одбацивању захтјева за стицање статуса умјешаћа - Центар за животну средину Бања Лука

Постављено у

04.11.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 117. редовној сједници, одржаној 04. новембра 2015. године у Требињу...

Syndicate content