Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МСЕ "Брегови"

Постављено у

20.04.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 16. априла 2015. године запримила захтјев за издавање права на подстицај у виду обавезног откупа по принципу нето мјерења за електричну енергију произведену у Малој соларној електрани „Брегови“...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Жежеља"

Постављено у

20.04.2015.
"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енeргије а.д. Бања Лука поднијело је дана 03.03.2015. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње...

Обавјештење о одржавању 106. редовне сједнице

Постављено у

17.04.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 106. редовну сједницу...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - СE "Неутрон 1"

Постављено у

31.03.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 105. редовној сједници, одржаној 31. марта 2015. године ...

Закључак о одбацивању захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај - "БМБ Делта" д.о.о. Градишка

Постављено у

31.03.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 7. априла 2014. године захтјев привредног друштва "БМБ Делта" д.о.о. Градишка...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Видомир Којић, Дервента

Постављено у

31.03.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Видомир Којић, Дервента

Постављено у

31.03.2015.
Спор покренут захтјевом Којић Видомира из Дервенте од 30.12.2014. године, у вези са одбијањем испоруке...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Петар Попић, Дервента

Постављено у

31.03.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Петар Попић, Дервента

Постављено у

31.03.2015.
Спор покренут захтјевом по захтјеву Попић Петра из Дервенте, Пољари 54, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Ракић, Угљевик

Постављено у

24.03.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном...

ERRA 14th Investment and Regulation Conference

Syndicate content