Skip to Content

Обавјештење о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Постављено у

09.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о покретању поступака измјена дозвола за обављање дјелатности...

Закључак о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Постављено у

09.11.2018.
Покрећу се поступци измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у погледу измјене периода...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права - "ВИЗ – ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

07.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту Регулаторна комисија) је 15. октобра 2018. године од привредног друштва...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права - МСЕ “Тркља 2“

Постављено у

07.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 30.10.2018. године од подносиоца захтјева, Мирка Тркље, примила захтјев...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права - МСЕ “Тркља 1“

Постављено у

07.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 30.10.2018. године од подносиоца захтјева, Божа Тркље, примила захтјев...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

Постављено у

06.11.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. октобра 2018. године од подносиоца Драгослава Павићевића примила захтјеве...

Обавјештење о одржавању 95. редовне сједнице

Постављено у

31.10.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 95. редовну сједницу у петак, 9. новембра...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Alfa Mix" д.о.о. Лончари

Постављено у

17.10.2018.
На 94. редовној сједници одржаној дана 17.10.2018. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Alfa Mix" д.о.о. Лончари

Постављено у

17.10.2018.
Спор покренут захтјевом привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, заступаног од стране Славице Ристић, адвоката из Брчког, против...

Обавјештење о одржавању опште расправе - Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње ел. ен. из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

17.10.2018.
егулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 94. редовној сједници, оджаној 17. октобра 2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке...

Syndicate content