REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах „д.о.о. Бања Лука

31.03.2023.
1

Обавјештење о одржавању 65. редовне сједнице

24.03.2023.
2

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „Buffalo Energy GOLD-MG“

20.03.2023.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.
5

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.
6

Обавјештење о одржавању 64. редовне сједнице

03.03.2023.
7

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

02.03.2023.
8

Саопштење за власнике објеката (кућа и викендица) који се периодично користе и који су прикључени на 0,4 kv напонски ниво

28.02.2023.
9

Саопштење за јавност о могућностима промјене тарифне групе из категорије остале потрошње

28.02.2023.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

31.03.2023.
1

Закључак о јавном разматрању – Нацрт рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

31.03.2023.
2

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Млечва“

31.03.2023.
3

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Грабовица“

31.03.2023.
4

 Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – ФСЕ „250 kWp Братунац“

31.03.2023.
5

Рјешење о одбијању захтјева за промјену врсте права на подстицај – МХЕ „Зелени Јадар“

31.03.2023.
6

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом – „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД“ а.д. Брод

30.03.2023.
7

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД“ а.д. Брод

30.03.2023.
8

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом – „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина

30.03.2023.
9

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина

30.03.2023.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023