Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „Фотонапонска соларна електрана 37 kWp”

Постављено у

20.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу ХЕ "Месићи Нова"

Постављено у

17.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" - “Бијељина-гас“ д.о.о. Бијељина

Постављено у

16.10.2014.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Друштву са ограниченом...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у СЕ "Турменти 3" и "Турменти 4"

Постављено у

09.20.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 6. октобра 2014...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за ел. ен. произведену у ХЕ "Месићи Нова"

Постављено у

09.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 15.09.2014. године, запримила Захтјев за издавање...

Обавјештење о одржавању 92. редовне сједнице

Постављено у

10.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 92. редовну сједницу...

Обавјештење о одржавању 91. редовне сједнице

Постављено у

23.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 91. редовну сједницу у понедељак, 29 септембра...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за производњу деривата нафте - "ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

10.09.2014.
Одбацује се Захтјев за издавање дозволе за производњу деривата нафте број 3027-08/10 од 11.08.2010. године, подносиоца...

Обавјештење о утврђивању нацрта Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Постављено у

17.09.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 89. редовној сједници одржаној 28.08.2014. године утврдила нацрт...

Закључак о одржавању јавних расправа - Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Постављено у

28.08.2014.
Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом упућује се на јавне расправе...

Syndicate content