Skip to Content

Обавјештење о одржавању 89. редовне сједнице

Постављено у

21.08.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 89. редовну сједницу у четвртак, 28. августа...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "ЕL-EN SOLUTION" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

19.08.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјевз за издавање дозволе...

Обавјештење о поднесеним захтјевим за издавање сертификата - СЕ Солар 2 и СЕ Солар 3

Постављено у

08.08.2014.
Привредно друштво Програмирање – енергетика "TITANIUM POWER" д.о.о. Козарска Дубица поднијело је...

Рјешење о давању сагласности на "Правила рада дистрибутивног система за природни гас" - А.Д. "Зворник Стан" Зворник

Постављено у

31.07.2014.
Даје сагласност на "Правила рада дистрибутивног система за природни гас" Акционарском друштву...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" - А.Д. “Зворник Стан“ Зворник

Постављено у

31.07.2014.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарском друштву...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Соларној фотонапонској електрани "Турменти 2"

Постављено у

30.07.2014.
Подносиоцу захтјева, "Енергана" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Соларној фотонапонској електрани "Турменти 1"

Постављено у

30.07.2014.
Подносиоцу захтјева, "Енергана" д.о.о. Требиње,одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду...

Закључак о спајању поступака - Здравко Станић, Душан Станић, Неђо Арамбашић

Постављено у

30.07.2014.
Поступци покренути Захтјевом за рјешавање спора Здравка Станића од 14.03.2014. године, Захтјевом за...

Закључак о одбацивању Захтјева за рјешавање спора - Станић Здравко, Станић Душан, Арамбашић Неђо

Постављено у

30.07.2014.
Одбацује се Захтјев за рјешавање спора Здравка Станића од 14.03.2014. године, Захтјев за рјешавање...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Енергана" д.о.о. Требиње

Постављено у

17.07.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење...

Syndicate content