Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Торич 1"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Солар 3"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МСЕ "Солар 2"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у производном постројењу - МХЕ "Гребенац-Ушће"

Постављено у

16.03.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у производном постројењу - МХЕ "Играшчица"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу - МХЕ "Мједеник"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Медна"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о размaтрању Захтјева за издавање, односно продужење дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, дана 16.03.2017. године, одржала 39. редовну сједницу, са дневним редом који је благовремено објављен приликом заказивања ове редовне сједнице...

Нацрт Рјешења о поништавању Рјешења о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана "Иломска"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 39. редовној сједници, одржаној 16.03.2017. године, у Требињу, утврдила је...

Нацрт Рјешења о поништавању Рјешења за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 39. редовној сједници, одржаној 16.03.2017. године, у Требињу, утврдила је...

Syndicate content