Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

07.12.2018.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 97. редовној сједници, оджаној 7. децембра 2018. године утврдила Нацрт Правилника о измјенама...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника o подстицању производње ел. енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

 

07.12.2018.
У поступку јавног разматрања нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, дана 18. децембра 2018. године...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, и одржавању опште расправе

Постављено у

07.12.2018.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 97. редовној сједници, оджаној 7. децембра 2018...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби

Постављено у

07.12.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) утврдила је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Дренова“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Делта“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, СЗР „Делта“ с.п. Боро Ћорић, Дервентских ослободилаца бб, из Дервенте, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Тркља 2“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Мирку Тркљи из Билеће, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Тркља 1“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, Божу Тркљи из Билеће, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 5“

Постављено у

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 4“

Постављено у

 

28.11.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ВИЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан...

Syndicate content