Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана "Подграб 1"

Постављено у

26.01.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева...

Обавјештење о одржавању 100. редовне сједнице

Постављено у

23.01.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 100. редовну сједницу у четвртак, 29. јануара 2015...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска електрана 240 kW "Водичево"

Постављено у

31.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева...

Саопштење за јавност - Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача

Постављено у

31.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 11. децембра 2014. године, донијела Правилник...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "ЕФТ РиТЕ Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

27.11.2014.
Налаже се привредном друштву "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, кориснику...

Обавјештење о утврђивању нацрта дозволе и одржавању опште расправе - МХЕ Иломска, "Елинг мале хидроелектране" д.о.о. Теслић

Постављено у

29.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 99. редовној сједници...

Закључак о одржавању опште расправе - МХЕ Иломска, "Елинг мале хидроелектране" д.о.о. Теслић

Постављено у

26.12.2014.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Иломска...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Дервента 1"

Постављено у

26.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 99. редовној сједници, одржаној 26. децембра 2014. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана "Woll"

Постављено у

29.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку по захтјеву за одобрење цијена оператера транспортног система природног гаса

Постављено у

26.12.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе...

Syndicate content