Skip to Content

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "LE TRADING BH" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

22.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за трговину и...

Обавјештење о одржавању 74. редовне сједнице

Постављено у

21.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 74. редовну сједницу...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 73. редовној сједници, одржаној 15.03.2018. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању захтјева за издавање дозволa за изградњу вјетроелектрана у једном поступку, "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, донијела је Закључак...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Јелеч"

Постављено у

19.03.2018.
Друштво са ограниченом одговорношћу ''ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА'' Теслић поднијело је дана 26.02.2018. године Регулаторној комисији...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - „Мега електрик“ а.д. Лакташи

Постављено у

16.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Одбацују се захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у виду права на...

Закључак о обједињавању и рјешавању захтјева за одобрење прелиминарног права - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, у Требињу...

Закључак о обустављању поступка покренутог Захтјевом за продужење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у

15.03.2018.
Обуставља се поступак покренут Захтјевом за продужење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију произведену...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "CNG ENERGY" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content