Skip to Content

Обавјештење о одржавању 44. редовне сједнице

Постављено у

28.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 44. редовну сједницу у петак, 28. априла 2017. године...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

13.04.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у

13.04.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели "Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" Захтјева за...

Обавјештење о одржавању 43. редовне сједнице

Постављено у

13.04.2017.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 43. редовну сједницу у петак, 21. априла 2017...

Обавјештење о одржавању оште расправе - Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом, "Прво гасно друштво" д.о.о. Зворник

Постављено у

13.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 42. редовној сједници одржаној 13.04.2017. године утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности...

Закључак о одржавању опште расправе - нацрт дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом

Постављено у

13.04.2017.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, утврђен у поступку по захтјеву привредног друштва "Прво гасно друштво" д.о.о. Зворник...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Јелеч“

Постављено у

12.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу...

Обавјештење за јавност након одржавања 41. редовне сједнице

Постављено у

11.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. априла 2017. године одржала 41. редовну сједницу...

Закључак о понављању поступка по Захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Иломска"

Постављено у

10.04.2017.
Понавља се поступак по Захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Закључак о понављању поступка по Захтјеву за одобрење права на подстицај - МХЕ "Иломска"

Постављено у

10.04.2017.
Понавља се поступак по Захтјеву за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени...

Syndicate content