Skip to Content

Обавјештење о одржавању 4. редовне сједнице

Постављено у

12.02.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 4. редовну сједницу у четвртак, 18. фебруара...

Обавјештење о о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „Диламп“ д.о.о. Петрово

Постављено у

1.2.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска електрана 240 kW "Водичево"

Постављено у

22.1.2016.
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца Љиљак Александра, са адресом Доње Водичево бб у Новом Граду, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска електрана 45 kW "Горње Водичево"

Постављено у

22.1.2016.
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца Јелене Латиновић, са адресом Добриле Грубор 18 у Новом Граду, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - "ЕТА - ЕНЕРЏИ" д.о.о. Зворник

Постављено у

22.1.2016.
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца „ЕТА-ЕНЕРЏИ“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије, са адресом Челопек бб Зворник, за одобрење права на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о обустављању поступка по захтјеву подносиоца привредног друштва "АЛУМИНА" д.о.о., Зворник

Постављено у
22.1.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 2. редовној сједници одржаној 22.01.2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - Соларна - фотонапонска електрана "Турменти 1"

Постављено у

22.1.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 2. редовној сједници, одржаној 22. јануара 2016. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - Соларна - фотонапонска електрана "Турменти 2"

Постављено у

22.1.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 2. редовној сједници, одржаној 22. јануара 2016. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије - МХЕ "Месићи - Нова"

Постављено у

25.01.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 2. редовној сједници одржаној 22.01.2016. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Месићи - Нова"...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије, МХЕ "Месићи - Нова", МХ ЕРС МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

22.1.2016.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Месићи - Нова" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале...

ERRA Training

Syndicate content