Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производном постројењу Соларна-фотонапонска електрана "Турменти 3"

Постављено у

16.10.2014.
Подносиоцу захтјева, "Енергана" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај за електричну...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производном постројењу ХЕ „Месићи Нова“

Постављено у

16.10.2014.
Подносиоцу захтјева, Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производном постројењу Соларна-фотонапонска електрана "Турменти 4"

Постављено у

16.10.2014.
Подносиоцу захтјева, "Енергана" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај за електричну...

Рјешење: Симић Горан из Зворника

Постављено у

16.10.2014.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Симић Горана из Зворника од 01.07.2014. године, којим се оспорава обрачун...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грбић Светозар из Бања Луке

Постављено у

16.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грбић Светозар из Бања Луке

Постављено у

16.10.2014.
Спор покренут захтјевом Грбић Светозара из Бања Луке, Рекавице бб, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д..

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „Фотонапонска соларна електрана 37 kWp”

Постављено у

20.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу ХЕ "Месићи Нова"

Постављено у

17.10.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" - “Бијељина-гас“ д.о.о. Бијељина

Постављено у

16.10.2014.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Друштву са ограниченом...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај у СЕ "Турменти 3" и "Турменти 4"

Постављено у

09.20.2014.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 6. октобра 2014...

Syndicate content