Skip to Content

Обавјештење о утврђивању нацрта Рјешења о одузимању дозволе - "ЕЛЕКТРОИСТОК 1967" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.04.2016.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 14. редовној сједници одржаној 28.04.2016. године у Требињу утврдила нацрт Рјешења о одузимању Дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине привредном друштву "ЕЛЕКТРО ИСТОК 1967" д.о.о. Бања Лука...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Велика Јасеница"

Постављено у

25.04.2016.
"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Бања Лука поднијело је дана 26.01.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Велика Јасеница"...

Обавјештење о одржавању 14. редовне сједнице

Постављено у

22.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 14. редовну сједницу у четвртак, 28. априла 2016. године...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Кујунџић Свјетлана, Бања Лука

Постављено у
15.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 12. редовној сједници, одржаној 15.04.2016. године, донијела је...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Кујунџић Свјетлана, Бања Лука

Постављено у

15.04.2016.
На 12. редовној сједници одржаној дана 15.04.2016. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Кујунџић Свјетлане из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу ХЕ "Мрсово"

Постављено у

18.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 13. редовној сједници одржаној 18.04.2016. године у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу - ХЕ "Мрсово"

Постављено у

18.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 13. редовној сједници одржаној 18.04.2016. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим, по захтјеву подносиоца ''COMSAR ENERGY HIDRO'' д.о.о. Бања Лука...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "LE TRADING BH" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 13. редовној сједници, одржаној 18.04.2016. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "LE TRADING BH" д.о.о.

Постављено у

18.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 13. редовној сједници одржаној 18.04.2016. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву подносиоца "LE TRADING BH" друштво са ограниченом одговорношћу...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одузимање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "EЛЕКТРО ИСТОК 1967" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.04.2016.
Привредно друштво "ЕЛЕКТРО ИСТОК 1967" д.о.о. Бања Лука је дана 13.04.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одузимање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине...

Syndicate content