REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању формалне расправе – Хостел „АРТ“, Градишка

01.12.2023.
1

Обавјештење о одржавању 82. редовне сједнице

01.12.2023.
2

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „Станишић“ д.о.о. Пале

30.11.2023.
3

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТЕП“ д.о.о. Источно Ново Сарајево

30.11.2023.
4

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану – „Мируше 8“

29.11.2023.
5

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

29.11.2023.
6

Обавјештење о одржавању 81. редовне сједнице

24.11.2023.
7

Обавјештење о одржавању 80. редовне сједнице

24.11.2023.
8

 Саопштење – Право коришћења универзалне услуге јавног снабдијевања електричном енергијом

23.11.2023.
9

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о аукцијама

10.11.2023.
10

Одлуке и закључци

Закључак о давању сагласности на Правилнике о условима за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу РС

04.12.2023.
1

Рјешење о давању сагласности на Правилнике о условима за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу РС

04.12.2023.
2

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФСЕ „Солар Прибој 3“

04.12.2023.
3

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФСЕ „Солар Прибој 2“

04.12.2023.
4

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „САС“ д.о.о. Прибој

04.12.2023.
5

Закључак о одржавању формалне расправе – Хостел „Арт“, Градишка

01.12.2023.
6

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „Станишић“ д.о.о. Пале

30.11.2023.
7

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ТЕП д.о.о. Источно Ново Сарајево

30.11.2023.
8

Закључак о о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

29.11.2023.
9

Рјешење о давању сагласности на План развоја транспортног система природног гаса – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

13.11.2023.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2023