Skip to Content

Саопштење са 2. ванредне сједнице Регулаторне комисије

Постављено у

30.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 2. ванредној сједници, одржаној 30. јуна 2015. године, у Требињу...

Обавјештење о одржавању 2. ванредне сједнице Регулаторне комисије

Постављено у

30. јун 2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 2. ванредну сједницу...

Рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" - "CNG ENERGY" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
24.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 110. редовној сједници, одржаној дана 24. јуна 2015. године...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МСЕ "Солар 1"

Постављено у

24.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2015. године...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Жежеља"

Постављено у

24.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2015. године...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МСЕ "Неутрон 1"

Постављено у

24.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2015. године...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел.енергије у производном постројењу - МСЕ "Фратело 2"

Постављено у

24.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2015. године ...

Обавјештење о одлагању датума одржавања 111. редовне сједнице

Постављено у

24.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да се одлаже одржавање 111. редовне сједнице...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Жежеља", Теслић

Постављено у

16.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 2. јун 2015. године од привредног друштва „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ а.д. из Бања Лука запримила захтјев...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - МСЕ "Солар 1"

Постављено у
16.06.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. маја 2015. године од привредног друштва „Солар 1“ д.о.о. Билећа примила захтјев...

ERRA 14th Investment and Regulation Conference

Syndicate content