Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије- СЕ "Солар 4" и "Солар 5"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 13. јуна 2016. године запримила захтјеве за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у соларним електранама „Солар 4“ и „Солар 5“, подносиоца захтјева, привредног друштва „TITANIUM POWER“ д.о.о. Козарска Дубица...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је на 18. редовној сједници одржаној 24.06.2016. године утврдила Нацрт Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "Електро Добој - Теслић"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 21.06.2016. године, запримила Захтјев за издавање прелиминарног права на подстицај за електричну енергију произведену у МСЕ "Електро Добој-Теслић"...

Oбавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ "Пакленица"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 21.06.2016. године, запримила Захтјев за издавање прелиминарног права на подстицај за електричну енергију произведену у МХЕ "Пакленица"...

Обавјештење о одржавању 19. редовне сједнице

Постављено у

21.6.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 19. редовну сједницу у понедељак, 27. јуна 2016. године ...

Oбавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Месићи Нова"

Постављено у

17.6.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 07.06.2016. године од привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију произведену у Малој хидроелектрани „Месићи Нова“...

Закључак о обустављању поступка по захтјеву подносиоца "ЕЛЕКТРОС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

8.6.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 17. редовној сједници одржаној 08.06.2016. године у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о одржавању 18. редовне сједнице

Постављено у
17.6.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 18. редовну сједницу у петак, 24. јуна 2016. године са почетком у 09.00 часова...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Бистрица Б-5а"

Постављено у

17.06.2016.
Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије "Таубингер електрик" д.о.о. Калиновик поднијело је дана 04.03.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану Бистрица Б-5а...

Syndicate content