REERS

Закључак о утврђивању да Удружење Еко центар Чајниче, нема властито право нити правни интерес да као странка учествује у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Прелив“

28.05.2021.

Утврђује се да Удружење Еко центар Чајниче, нема властито право нити правни интерес да као странка учествује у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Прелив“, по захтјеву “Credo Invest RS“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука…

Закључак о утврђивању да Удружење Еко центар Чајниче нема властито право нити право интереса да као странка учествује у посотупку издавања сертификата за производно постројење – МХЕ Прелив (ћирилица)

Закључак о утврђивању да Удружење Еко центар Чајниче нема властито право нити право интереса да као странка учествује у посотупку издавања сертификата за производно постројење – МХЕ Прелив (латиница)

Copyright © 2024