REERS

Закључак о усвајању Захтјева и утврђивања статуса странке привредног друштва „Енергоинвест“ д.д. Сарајево у тарифном поступку за одобрење тарифа за кориснике транспортног система природног гаса за зону Зворник 1/Каракај/Кладањ

03.07.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 71. редовној сједници, одржаној 28. јуна 2023. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о усвајању Захтјева и утврђивања статуса странке привредног друштва Енергоинвест дд Сарајево у ТП за одобрење тарифа за кориснике TС ПГ за зону Зворник1-Каракај-Кладањ (ћирилица)

Закључак о усвајању Захтјева и утврђивања статуса странке привредног друштва Енергоинвест д.д. Сарајево у ТП за одобрење тарифа за кориснике ТС ПГ за зону Зворник1-Каракај-Кладањ (латиница)

Copyright © 2024