REERS

Закључак о усвајању Захтјева и утврђивања статуса странке А.Д. за транспорт и управљање транспортним системом ПГ- „ГАС ПРОМЕТ“ Пале у тарифном поступку за одобрење тарифа за кориснике транспортног система ПГ за зону Зворник1/Каракај-Кладањ

03.07.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 71. редовној сједници, одржаној 28. јуна 2023. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о усвајању Захтјева и утврђивања статуса странке -ГАС ПРОМЕТ Пале у тарифном поступку за одобрење тарифа за кориснике ТС ПГ за зону Зворник1-Каракај-Кладањ(ћирилица)

Закључак о усвајању Захтјева и утврђивања статуса странке -ГАС ПРОМЕТ Пале у тарифном поступку за одобрење тарифа за кориснике ТС ПГ за зону Зворник1-Каракај-Кладањ(латиница)

Copyright © 2024