REERS

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, МСЕ „Мируше 2“, МСЕ „Мируше 3“, МСЕ „Мируше 4“, МСЕ „Мируше 8“, МСЕ „Мируше 9“ и МСЕ „Мируше 10“

18.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 18. редовној сједници, одржаној 12. новембра 2021. године, у Требињу, донијела…

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Мируше 1 Мируше 2 Мируше 3 Мируше 4 Мируше 8 Мируше 9 и Мируше 10 (ћирилица)

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Мируше 1 Мируше 2 Мируше 3 Мируше 4 Мируше 8 Мируше 9 и Мируше 10 (латиница)

Copyright © 2024