REERS

Закључак о рјешавању спора – Петра Миловановић, Бања Лука

21.03.2022.

Спор покренут захтјевом Петре Миловановић из Бање Луке од 04.02.2022. године, против Мјешовитог холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – Петра Миловановић, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – Петра Миловановић, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024