REERS

Закључак о рјешавању спора – Мирослав Вујаковић, Бања Лука

28.05.2021.

Спор покренут захтјевом Мирослава Вујаковића из Бање Луке од 22.03.2021. године, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, вези са обрачуном утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – Мирослав Вујаковић, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – Мирослав Вујаковић, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024