REERS

Закључак о рјешавању спора – Миленка Ковачић, Бања Лука

24.05.2021.

Спор покренут захтјевом Миленке Ковачић из Бање Луке од 16.02.2021. године, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном накнаде за неовлашћену потрошњу електричне енергије,, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – Миленка Ковачић, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – Миленка Ковачић, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024