REERS

Закључак о рјешавању спора – Мајкић Душан, Бања Лука

24.05.2021.

 Спор покренут захтјевом Мајкић Душанa из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње –  ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије, на мјерном мјесту у објекту на адреси Брковића пут код броја 8, Мотике-Бањалука, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – Мајкић Душан, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – Мајкић Душан, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024