REERS

Закључак о рјешавању спора – Ковачић Слободанка, Бања Лука

28.05.2021.

Спор покренут захтјевом Ковачић Слободанке из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 118791710, на адреси Јаворани број 143 у Бањој Луци, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора -Ковачић Слободанка, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора -Ковачић Слободанка, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024