REERS

Закључак о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука

26.03.2020.

Спор покренут захтјевом Каурин Ивице из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024