REERS

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „Комбел“ д.о.о. Фоча

26.02.2024.

Привредно друштво „Комбел“ д.о.о. Фоча је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднијело жалбу број 25-1/01/24 од 25.01.2024. године, на рјешења о електроенергеској сагласности број 961-РЕЕС/23, и број 962-РЕЕС/23 од 22.12.2023. године Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале…

Обавјештење о одржавању ФР_КОМБЕЛ д.о.о. Фоча (ћирилица)

Обавјештење о одржавању ФР_КОМБЕЛ д.о.о. Фоча (латиница)

Copyright © 2024