REERS

Закључак о рјешавању спора – Брчин Мирко, Бања Лука

28.05.2021.

Спор покренут захтјевом Брчин Мирка из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 101155100, у објекту на адреси Чаире број 22 у Бањој Луци, рјешаваће се у скраћеном поступку…

Закључак о рјешавању спора – Брчин Мирко, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о рјешавању спора – Брчин Мирко, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024