REERS

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

15.05.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 143. редовној сједници, одржаној 14.05.2020. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка (ћирилица)

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Миљацка (латиница)

Copyright © 2024