REERS

Закључак о прекидању поступка издавања сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.

Прекида се поступaк издавања сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Миљацка“…

Закључак о прекидању поступка издавања сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“ (ћирилица)

Закључак о прекидању поступка издавања сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“ (латиница)

Copyright © 2024