REERS

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.

Прекида се поступaк издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“…

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Миљацка (ћирилица)

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Миљацка (латиница)

Copyright © 2024