REERS

Закључак о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

13.04.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 66. редовној сједници одржаној 12.04.2023. године у Требињу, донијела је…

Закључак о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (латиница)

Закључак о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Copyright © 2024