REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

23.10.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 157. редовној сједници, одржаној  22. октобра 2020. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024