REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

25.09.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 154. редовној сједници, одржаној 24.09.2020. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Дивич (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Дивич (латиница)

Copyright © 2024