REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања прироним гасом – „ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука

22.07.2021.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом утврђен у поступку по захтјеву подносиоца „ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ОПТИМА Група д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ОПТИМА Група д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024