REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса “ГАС ПРОМЕТ“ Пале

27.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 167. редовној сједници, одржаној 26.01.2021. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса (латиница)

Copyright © 2024