REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“ утврђен у поступку по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“), упућује се на додатно јавно разматрање…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Миљацка (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Миљацка (латиница)

Copyright © 2024