REERS

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

17.12.2020.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Друштвo са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“), упућује се на јавну расправу…

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергију у МХЕ Миљацка (ћирилица)

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергију у МХЕ Миљацка (латиница)

Copyright © 2024