REERS

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора

05.09.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је утврдила Нацрт Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора (у даљем тексту: Правилник), који се упућује на јавно разматрање…

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора (ћирилица)

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора (латиница)

Copyright © 2024