REERS

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 8“

19.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 93. редовној сједници, одржаној 18. априла 2024. године у Требињу, донијела…

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ Жиљево 8 (латиница)

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ Жиљево 8 (ћирилица)

Copyright © 2024