REERS

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Тесла 5“ – „Тесла 12“

19.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 93. редовној сједници, одржаној 18. априла 2024. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ Тесла 5 – Тесла 12 (латиница)

Закључак о одбијању захтјева за одобрење ППП – МСЕ Тесла 5 – Тесла 12 (ћирилица)

Copyright © 2024