REERS

Закључак о одбацивању захтјева за рјешавање спора – Вид Јовишевић, Бања Лука

30.12.2021.

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев Вида Јовишевића из Бање Луке од 07.06.2021. године, за накнаду штете проузроковане неоснованом обуставом испоруке електричне енергије, на мјерном мјесту наплатни број: 101068390, у улици Саве Мркаља бр. 9 у Бањој Луци, због стварне ненадлежности

Закључак о одбaцивању захтјева за рјешавање спора – Вид Јовишевић, Бања Лука (ћирилица)

Закључак о одбацивању захтјева за рјешавање спора – Вид Јовишевић, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024