REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Дренова“

27.01.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 24. редовној сједници, одржаној 26.01.2022. године, у Требињу, донијела…

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Дренова (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Дренова (латиница)

Copyright © 2024